Black Edition

Prava pa?a za o?i. Metabo Black Edition.

Novosti podjetja Metabo

Podjetje Metabo vam nudi inovativne stroje in pribor

za vse obi?ajne uporabe kot tudi kompeten?ne izdelke in sistemske re?itve za posebne naloge. Poleg kabelskega elektri?nega ro?nega orodja in pnevmatskih strojev ima Metabo tudi obse?no ponudbo baterijskih naprav za gradbi??e brez kablov.

Tukaj lahko odkrijete vse novosti podjetja Metabo.

Cordless Alliance System

CAS Cordless Alliance System, svoboda brez kablov – zdru?enje vodilnih proizvajalcev:

100 % zdru?ljivost strojev, baterijskih paketov in polnilnikov istega napetostnega razreda – proizvajalca Metabo in drugih znamk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specials 3/2020
Specials 3/2020

Pregled vseh akcij in novosti podjetja Metabo

Sejmi in dogodki
Sejmi in dogodki

Pregled vseh terminov na sejmih podjetja Metabo

Garancija XXL - 3-letna garancija podjetja Metabo
Garancija XXL - 3-letna garancija podjetja Metabo

Na?a elektri?na orodja dr?ijo ?e posebej dolgo. Ker jih je treba tako redko popravljati, je Metabo za vas razvil dodatno garancijo - garancijo XXL. ?e se registrirate, se vam normalna garancija podalj?a na 3 leta.

Profesionalne sistemske re?itve za gradbi??a

Saniranje, obnove in moderniziranje so glavne gradbene naloge 21. stoletja. V gradbeni?tvu je posledi?no vedno ve? podro?ij uporab, hkrati pa je vedno ve?je tudi povpra?evanje po profesionalnih kompletnih re?itvah.

Zaradi tega smo natanko prisluhnili in sicer profesionalcem po vsej Evropi. Sedaj ?e bolje vemo, kaj potrebujete: zanesljive re?itve za ?tevilna delovna obmo?ja od kompetentnega partnerja.

Za gradnjo in sanacijo smo ustvarili sistem. t .j. popolno medsebojno usklajen potro?ni in sistemski pribor. Najbolje pri na?i ponudbi: Skoraj vse je na voljo z baterijskim paketom, kajti njemu pripada prihodnost in mi stremimo k na?i viziji gradbi??a brez kablov. Podjetje Metabo je zaradi svojih izku?enj in inovacij na podro?ju baterijskih paketov varna odlo?itev za prihodnost.

Poleg tega dajemo veliko vrednost najvi?ji stopnji varnosti uporabnika - s poudarkom na nepra?nem delovnem mestu.

Individualne re?itve za obdelavo kovin in kovinsko industrijo

"Pri podjetju Metabo vemo, da stroji v va?em podjetju vsak dan obratujejo na meji. Zato smo na?e izdelke razvili za te?ko industrijsko uporabo: z visoko produktivnostjo, izredno trpe?nostjo, dodatno varnostjo ni partnersko zanesljivostjo.

Ne glede na to, kaj nameravate, boste vedno prejeli mo?no sistemsko re?itev: zmogljivi stroji, popolnoma usklajen pribor ter servis, prirejen va?im potrebam. Nenazadnje je va?e delo tudi na?e delo. Preizkusite nas!

Novice - prijavite se zdaj!

Redno boste prejemali ekskluzivne novice o novostih, akcijah, sejmih in ?e veliko ve?. Takoj in ?isto enostavno se lahko s svojim e-po?tnim naslovom prijavite na novice podjetja Metabo. Tako v prihodnje ne boste zamudili nobene novice o podjetju Metabo.

Metabo - Professional power tool solutions

Podjetje Metabo nudi v prihodnost usmerjene, inovativne sistemske re?itve orodij in pribora ter ustrezen servis za danes in jutri. Profesionalcem po vsem svetu nudimo ?iroko ponudbo s poudarkom na kompeten?nih podro?jih kovinske industrije in obdelave kovine ter gradbenih in obnovitvenih del.

一本大道香蕉中文在线视频-一本大道香蕉高清视频-一本大道香蕉视频