18-Voltová Akumulátorová Okru?ná píla KS 18 LTX 57 - sk

?ahká. ?ikovná. Max. 57 mm.

?ahká akumulátorová okru?ná píla so silnym priechodom pre univerzálne nasadenie na stavbách.

18-Voltovy Akumulátorovy Hoblík HO 18 LTX 20-82

Pre mobilné nasadenie.

Plynule nastavite?ná h?bka hob?ovania a zrá?ania.
  Excentrická brúska SXE 150

  Nová bezuhlíková excentrická brúska: ?ahká, kompaktná a vykonná.

  Extrémne ?ahká a plochá excentrická brúska so symetrickou kon?trukciou pre jednoduchú vymenu rúk alebo obsluhovanie obidvomi rukami.

  LiHD Akumulátorová technológia

  Revolu?ná akumulátorová technológia pre nové maximálne vykony.


  S inovatívnymi Metabo LiHD akumulátormi teraz ?tartujeme novú technologickú revolúciu: ?as chodu sme pred??ili a? o 87 %. S a? o 67 % vy??ím vykonom sa teraz dostávame prvykrát do novych dimenzií, ktoré doteraz vyzerali pre akumulátorové náradie nedosiahnute?né. Tym m??eme teraz myslie? aj na aplikácie, ktoré boli doteraz vyhradené vyhradne strojom poháňanych káblom.

  18-Voltová Akumulátorová 3-rychlostná V?ta?ka so skrutkova?om

  3 - rychlostná bezuhlíková sila a? 120Nm

  3. rychlos? s vysokym po?tom otá?ok: Max. 3.800 /min – pre roz?írenú oblas? nasadenia a e?te rychlej?í postup v?tania.

  Novy v?eobecny katalóg Metabo

  V novom katalógu Metabo nájdete v?etky informácie o na?om programu ponuky strojov a príslu?enstva.

  S vyrobkami Metabo sa v?dy rozhodnete správne. Preto?e produktivita je sú?tom mobility, bezpe?nosti, odolnosti a slu?ieb, sú tieto kritériá sú pre nás k?ú?ové. Stru?ne povedané: S Metabo ste v?dy na bezpe?nej strane.

  Termíny
  Termíny

  V?etky termíny vystav Metabo na jeden poh?ad.

  XXL Záruka - 3 ro?ná záru?ná doba Metabo
  XXL Záruka - 3 ro?ná záru?ná doba Metabo

  Na?e elektrické náradie vydr?í obzvlá?? dlho. Preto?e sa nemusí tak ?asto opravova?, poskytuje Metabo mo?nos? pred??enia záru?nej doby  - XXL-záruku. Ak sa zaregistrujete, bude Va?a ?tandardná záru?ná doba pred??ená na 3 roky.

  Termíny
  Newsletter - teraz sa zaregistrova?!

  V pravidelnych ?asovych intervaloch sa exkluzívne dozviete v?etko oh?adom noviniek, akcií, vystav a e?te ove?a viac. Zaregistrujte sa okam?ite a absolútne bez problémov prostredníctvom Va?ej e-mailovej  adresy pre Metabo Newsletter. Takto v budúcnosti nezme?káte ?iadne novinky od Metaba.

  Metabo - Professional power tool solutions

  Metabo ponúka inovatívne systémové rie?enia v oblasti náradia a príslu?enstva s oh?adom na budúcnos? a? po servis, ktory sa vyplatí dnes a aj zajtra. Profesionálom po celom svete ponúkame rozsiahly sortiment  s d?razom na kompeten?né oblasti v kovoobrábaní, ako aj na stavbách a pri renováciách.

  一本大道香蕉中文在线视频-一本大道香蕉高清视频-一本大道香蕉视频